Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Numery rachunków
Numery rachunków

 

Wpłaty z tytułu opłat sądowych, kosztów sądowych oraz grzywien prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

 

NBP O/Okręgowy Kielce  52 1010 1238 0853 9722 3100 0000

 

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem oznaczenie umożliwiające identyfikację sprawy, np. "opłata od pozwu przeciwko..."

 

 

Wpłaty zaliczek na biegłych należy dokonywać na podane poniżej konto:

 

NBP O/Okręgowy Kielce  41 1010 1238 0853 9713 9120 0000

 

 

Świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce  27 1130 1192 0027 6159 9920 0001

 

 

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2015 roku konto sum depozytowych prowadzone będzie dla Sądu Rejonowego

w Sandomierzu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach z następującymi numerami rachunków bankowych:

1.    Konto prowadzone w złotych (PLN):

52 1130 1017 0021 1002 6090 0004

2.    Konta walutowe:

-    USD 25 1130 1017 0021 1002 6090 0005
-    EUR 09 1130 1017 0021 1002 6090 0002

-    CHF 36 1130 1017 0021 1002 6090 0001
-    GBP 79 1130 1017 0021 1002 6090 0003

 

 

Depozyty sądowe, wpłaty komorników, vadium oraz poręczenia majątkowe dokonywane dotychczas na podane poniżej konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce  89 1130 1192 0027 6159 9990 0001 - obowiązywało do 31 grudnia 2014 r. !!!