Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Podstawa prawna
Status prawny

 

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sandomierzu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407 ze zm.)


Sąd Rejonowy w Sandomierzu  stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.Nr 78, poz. 483 ze zm.).

 

Sposób organizacji Sądu Rejonowego w Sadnomierzu regulują w szczególności:

 

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 j.t. ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. z 2013 r., poz. 69 ze zm.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 ze zm.)

Sąd Rejonowy w Sandomierzu jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.