Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow .
Ośrodek Kuratorski

 

Ośrodek Kuratorski

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

ul. Słowackiego 17a

27-600 Sandomierz

 

 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego: kurator specjalista Róża Mędrykowska

 

 

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu funkcjonuje na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.10.2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U.2001.120.1294).  

Zgodnie z § 5 rozporządzenia ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym. Zajęcia z uczestnikami ukierunkowane są na organizację czasu wolnego, współpracę ze środowiskiem rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym podopiecznych oraz usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych.