Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Portal Informacyjny
Portal Informacyjny

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sandomierzu w sprawie utworzenia

Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Sandomierzu                                             

  
Regulamin Portalu Informacyjnego
 

 

       Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sandomierzu (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Sandomierzu.

     Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając "Wniosek o rejestrację konta”. Weryfikacja danych odbywa się w sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Sandomierzu poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

     Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników sekretariatów Wydziałów tut. Sądu potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zarejestrowany w Portalu Informacyjnym  użytkownik otrzyma dostęp  do danych o sprawie obejmujących m.in. o:

- stanie sprawy, czynnościach  wykonywanych w sprawie,

- wyznaczonych terminach rozpraw/posiedzeń,

- dokumentach wygenerowanych w postaci elektronicznej (np. o pismach wychodzących, wyrokach, postanowieniach, uzasadnieniach, protokołach rozpraw).

 

Podstawowe informacje dotyczące Portalu Informacyjnego

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem https:\\portal.krakow.sa.gov.pl