Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Władze Sądu arrow Prezes Sądu Rejonowego
Prezes Sądu Rejonowego

 

Funkcję tę sprawuje SSR Ireneusz Krawczyński

 

Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego:


pok. 209 (II piętro)

ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz

tel:

15 834-21-21

fax:15 832-36-12

 

 

Godziny pracy sekretariatu:


Poniedziałek 8:15-16:15
Wtorek-Piątek 7:45-15:45

 

Przyjmowanie interesantów:

 

Środa: 10:00 - 11:00

Na spotkanie z Prezesem Sądu należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

 


 

 

 

Kompetencje:

 

Zadania określone w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności:

 

1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych;
4) nadzoruje pracę Dyrektora Sądu w zakresie określonym w art. 21 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.