Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego

 

Zarządzenie Nr 6/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

 
Obchody 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Obchody 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach

 

 

 

 

 
Wsparcie dla rodzin z dziećmi

 

Szczegóły dotyczące pomocy państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu "Rodzina 500+" można uzyskać pod adresem strony: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 27 lipca 2017 r ., dzień 14 sierpnia 2017 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sandomierzu z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 19 sierpnia 2017 r.
 
23 maja 2017 r. - Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

 

23 maja 2017 r. - Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Ma on upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię.

 

Symboliczną formą uczczenia tego Dnia będzie przypięcie do stroju fioletowych wstążeczek.

 

Oficjalny plakat:

 

 

 
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego

 

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 10.04.2017 r., dzień 02.05.2017 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sandomierzu z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 13.05.2017 r.

 
Komunikat Rzeczników Prasowych Sądu Okręgowego w Kielcach

 

KOMUNIKAT

 

         W wykonaniu Uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sądów Okręgowych z dnia 20 marca 2017 roku, zostaną zwołane w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach zebrania sędziów tych sądów celem wyboru przedstawicieli do udziału w pracach Forum przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

       Przedmiotowe zebrania nie stanowią formy jakiegokolwiek protestu lecz zmierzają do aktywizacji środowiska sędziowskiego w obliczu planowanych zmian w organach wymiaru sprawiedliwości oraz włączenia się sędziów w dyskusję nad przyjmowanymi projektami zmian.

        Przeprowadzenie zebrań nie wpłynie na terminowość rozpoznawania spraw w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 

                                                        Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach

SSO Monika Gądek-Tamborska

SSO Jan Klocek

 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Sandomierzu za rok 2016

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

 

 
Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Sąd Rejonowy w Sandomierzu informuje, że Ośrodek Pomocy Poprzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej od stycznia 2017 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej szczegółów można uzyskać tutaj.

 

 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 2017 rok

 

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Sandomierzu informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20-26 lutego 2017 r. akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

Podobnie jak w latach ubiegłych zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz niesienie potrzebującym skutecznej pomocy.

Podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”  na terenie województwa świętokrzyskiego dyżury specjalistów będą odbywały się w:

Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Urzędnicza 7 B, 25-729 Kielce

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00
i w miarę możliwości w sobotę do godz. 13:00

nr tel. (41) 366-48-47

adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

        Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać ze wsparcia podmiotów, które w 2017 roku świadczą pomoc materialną i niematerialną  sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest tutaj.

Więcej informacji w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Ponadto w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 20-24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00 dyżur pełnić będą kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sandomierzu  w siedzibie Zespołu przy ul. Słowackiego 17 w Sandomierzu (budynek PZU S.A. – II piętro), w dniach:

20 lutego 2017 r. – starszy kuratorzy zawodowi: Iwona Kopacz oraz Grzegorz Rosiecki,

21 lutego 2017 r. – kurator specjalista Wioletta Gręda,

22 lutego 2017 r. – kurator specjalista Róża Mędrykowska,

23 lutego 2017 r. – kurator specjalista Jolanta Kot oraz starszy kurator zawodowy Piotr Curyło,

24 lutego 2016 r. – kurator specjalista Adriana Wach-Przybysz.

 

Jednocześnie na terenie powiatu sandomierskiego działa Punkt Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c, pokój 7; tel. 15-644-55-35 w. 21, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udziela pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, ofiarom przemocy domowej, seksualnej itd. zgłaszającym się osobiście, skierowanym przez kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, prokuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów i inne instytucje działające na terenie miasta Sandomierza realizujące zadania zabezpieczenia społecznego.

 

 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Sandomierzu na rok 2017

 

 Dokumentacja
 Pobierz plik

Plan działalności Sądu Rejonowego w Sandomierzu na rok 2017