Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Informacja o udzieleniu zamówienia na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu ..."

 

 Dokumentacja
 Pobierz plik

Informacja o udzieleniu zamówienia                    
 

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu ..."

 

Ogłoszenie w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu" (oznaczenie sprawy Adm-26-9/18)

 

 Dokumentacja:
 Pobierz plik

Ogłoszenie                                                                      
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 Link do strony www
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych zamówień
 Link do strony www
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
 Link do strony www
Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia
 Link do strony www
Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz osób Link do strony www
Załącznik nr 4 - Klazula informacyjna RODO  Link do strony www
Protokół z otwarcia ofert                                                                      
 
Zawiadomienie o wyborze oferty                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

 

 

 Dokumentacja
 Pobierz plik

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku      

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu ..."

 

Ogłoszenie w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu" (oznaczenie sprawy Adm-26-3/17)

 

 Dokumentacja:
 Pobierz plik

Ogłoszenie                                                                      
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 Link do strony www
Załącznik nr 2 - Wzór umowy  Link do strony www
Załącznik nr 1 do umowy  Link do strony www
Załącznik nr 2 do umowy
 Link do strony www
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień  Link do strony www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty i wykonawcach wykluczonych z postępowania
 

 

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

 

 Dokumentacja
 Pobierz plik

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku      

 

 
Informacja o udzieleniu zamówienia na "Ochroną fizyczną wraz z monitoringiem Sądu ..."

 

 Dokumentacja
 Pobierz plik

Informacja o udzieleniu zamówienia                    
 

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu ..."

 

Ogłoszenie w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 ze zm.) na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu" (oznaczenie sprawy Adm-26-6/16)

 

 Dokumentacja:
 Pobierz plik

Ogłoszenie                                                                      
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 Link do strony www
Załącznik nr 2 - Wzór umowy  Link do strony www
Załącznik nr 1 do umowy  Link do strony www
Załącznik nr 2 do umowy
 Link do strony www
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień  Link do strony www

Informacja dla Wykonawców                  

 
Informacja nr 2 dla Wykonawców  
Protokół z otwarcia ofert
 
Informacja o wynikach
 
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę energii elektrycznej

 

 Dokumentacja
 Pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę laptopów
 Dokumentacja
 Pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę energii elektrycznej
 Dokumentacja
 Pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania